po Slovensky
Ú V O D
S L U Ž B Y
P R O D U K T Y
K A T A L Ó G
K O N T A K T Y
Z A S T Ú P E N I A

Zaoberáme sa výrobou náhradných dielov od roku 1990. Výrobky sú určené pre nákladné automobily, poľnohospodárske stroje, vysokozdvižné vozíky. Náš sortiment tvorí viac ako 350 rôznych výrobkov. Produkcia je zameraná hlavne na výrobu palivových, hydraulických, vzduchových a vodovodných vedení.
Ďalej ponúkame zákazkovú výrobu, výrobu v kooperácii podľa výkresovej dokumentácie alebo predloženej vzorky.
 Copyright © 2007 Perleczky
JMK  media & productions, s.r.o.