po Slovensky
Ú V O D
S L U Ž B Y
P R O D U K T Y
K A T A L Ó G
K O N T A K T Y
Z A S T Ú P E N I A

Nosný program je zameraný na výrobu:
Palivové vedenia
- prepadové trubky a hadice, prívody paliva, vstrekovacie trubky
Hydraulické trubky
Vzduchové trubky
Vodovodné trubky
- trubky kúrenia, chladenia a výmenníka

Prevažná časť produkcie je určená pre Zetor, Avia, Liaz, Tatra.

Okrem spomenutých produktov ponúkame zákazkovú výrobu podľa predloženej vzorky alebo výkresovej dokumentácie.

Pozrite si náš katalóg produktov on-line alebo stiahnite si katalóg produktov tu (.pdf)!

 Copyright © 2007 Perleczky
JMK  media & productions, s.r.o.